Panglipur Den Haag
PANGLIPUR
De aliran (=stijl) Panglipur is in 1909 te Bandung ontstaan. De oprichter van Panglipur is Abah Aleh. De naam Panglipur heeft hij gekregen van het toenmalige districtshoofd van Bandung. Het districtshoofd was op een dag ernstig ziek toen hij zich liet vermaken door enkele mensen waaronder een leerling van Abah Aleh. Het districtshoofd was zo onder de indruk van de demonstratie van de leerling van Abah Aleh, dat hij het de naam Panglipur gaf. Panglipur is Sundanees voor 'Penghibur' en betekent zoiets als vermaak of voldoening. 'Pang' geeft aan dat iets bezig is en 'Lipur' is het verdwijnen van bezwaarde gevoelens.

BETEKENIS
Aan de bestaande betekenis van Panglipur heeft Abah Aleh een eigen invulling gegeven door aan elke letter van het woord Panglipur een betekenis toe te kennen.

P - Pek - Alstublieft
A - Andika - Jij
N - Neangan - Zoeken
G - Guru - Leraar
L - Luhung - Hoog
I - Ilmuna - Kunde
P - Poma - Pas op
U - Ulah / Udageun - Niet
R - Ria / Rasa - Trots

JURUS
Panglipur is een combinatie van vijf verschillende Pencak Silat stijlen, te weten: Cimande, Cikalong, Sabandar, Serak en Madi/Kari.

Wat Panglipur specifiek maakt zijn de negen jurus die zijn ontstaan uit bovenstaande stijlen. Deze jurus vormen de basis van Panglipur. Een jurus is een samenhang van een aantal technieken die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De jurus vormen de zelfverdedigingtechnieken van de Panglipur. Ze kunnen talloze malen in diverse situaties worden gecombineerd.
Jurus:
1. Sabandar
2. Tarik
3. Sikut
4. Giles
5. Kelid
6. Taplek
7. Kocet
8. Teundeut
9. Seser